Vi indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg ved brug af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på siden.

Vi er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv. 
I nedenstående tekst fremgår vores privatlivspolitik. Vi anbefaler at enhver bruger af Mister Næstved læser dette. Hvis der er spørgsmål til dette, er du altid velkommen til at kontakte os for mere info.

1. Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når brugeren vælger at foretage et køb indsamles nogle eller alle de personlige oplysninger, der fremgår nedenfor, hvilke oplysninger der er tale om:

-Fulde navn
-E-mail adresse
-Telefonnummer
-Adresse

2. Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?

Til at gennemføre betaling i forbindelse med køb og for at kontrollere, at de afgivne betalingsoplysninger er gyldige for den pågældende person.
Til at sikre, at indholdet på Mister Næstved præsenteres på den mest effektive måde for brugeren.
Til at give brugeren de tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, som brugeren ønsker. Dette er er på baggrund af afgivet samtykke til at blive kontaktet. 
Til at gennemføre undersøgelser med henblik på at forbedre brugerens interaktion med Mister Næstved.
Til at give brugeren besked om ændringer i Mister Næstved service, eller levering.

3. IP-adresser?

Hos Mister Næstved kan vi indsamle oplysninger om brugerens enheder, herunder eventuelt brugerens IP-adresse, selve operativsystemet og browsertype, for systemadministration. 
Dette er statistiske oplysninger til brug for at klarlægge brugernes handlinger og mønstre, og har ikke til formål at identificere en enkeltperson.

4. Hvor opbevares brugerens personlige oplysninger?

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt hos Mister Næstved. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med en begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. 
Til dette skal det nævnes at vi ikke kan garantere med 100 % sikkerhed ved eventuelle dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en lille risiko for, at andre uberettiget tager sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Da internettet er i udvikling, betyder dette at der kan forekomme ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere brugerne og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af dette, vil vi tage kontakt til vores burgere, så du er opdateret omkring ændringer eller nye tiltag.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der hører til dig. Dette gælder hvis det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er usande eller vildledende. Ved dette tilfælde, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Denne k
lage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

5. Hvem kan få oplysningerne udleveret?

Brugerens personlige oplysninger kan videregives i følgende tilfælde:

Såfremt vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive brugerens personlige oplysninger til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller aktiver.

Såfremt vi er forpligtet til at videregive brugerens personlige oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at håndhæve eller anvende vores standard betingelser. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel o.lign.
Vi kan også videregive personlige oplysninger til en databehandler, med henblik på at denne udfører tjenester på vores vegne. Fx i forbindelse med infrastruktur og it-services, processen omkring kredit- og betalingskort transaktioner, i forbindelse med kundeservice, indkassering af skyldige fakturaer, for at analysere og forbedre data og processer samt i forbindelse med kundeundersøgelser. Databehandlere er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive bruge personlige oplysninger til andet formål end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

6. Brugerens rettigheder

Brugeren har ret til at bede os om ikke at behandle dennes personlige oplysninger til markedsføringsformål. Vi vil normalt anmode brugeren om samtykke, såfremt vi agter at anvende brugerens personlige oplysninger til sådanne formål, eller såfremt vi har til hensigt at videregive brugerens oplysninger til nogen tredjepart til sådanne formål. Brugeren kan udøve sin ret til at forhindre en sådan behandling ved at markere visse felter på de formularer, vi bruger til at indsamle personlige oplysninger. Brugeren kan også udøve retten til enhver tid ved at kontakte os.

Siden kan, fra tid til anden, indeholde links til og fra hjemmesider i vores partnernetværk, annoncører og partnere i øvrigt. Såfremt brugeren følger et link til nogen af disse hjemmesider, skal vi understrege, at disse hjemmesider har hver deres egen privatlivspolitik samt at vi ikke påtager sig noget ansvar eller erstatningsansvar for disse politikker.

7. Adgang til indsamlede oplysninger 

Brugeren har ret til at få adgang til oplysninger indhentet om denne. Brugeren har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger vi har om brugeren og til at korrigere eventuelle fejl i oplysningerne.

Hvis vi behandler personlige oplysninger om brugeren, gives denne i givet fald information om:

Hvilke oplysninger der behandles.
Den kilde, hvorfra de blev indsamlet.
Hvorfor behandlingen finder sted.
Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere af oplysninger videregives.

8. Hvordan sletter jeg Cookies?

Hvis du ønsker at fravælge eller slette cookies, kan du finde vejledning herom her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Du skal være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

9. Hvordan undgår jeg Cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her